Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սեպտեմբեր 2020

Կրթահամալիրային սեպտեմբերյան օրացույց

Սեպտեմբերմեկյան նախագծեր

Սեպտեմբերի 4-ի կրթական շքերթ

Սեպտեմբերի 1-11-ի նախագծեր

Սեպտեմբերի 19-21՝ Անկախության տոն. բարձունքների հաղթահարում

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 2՝ հեղինակային կրթական ծրագրի բաց ցանցի սեպտեմբերյան ամենամյա ստեղծագործական հավաք

Առարկայական ֆլեշմոբներ՝

  • մայրենիի՝ սեպտեմբերի 16 
  • ռուսերենի՝ սեպտեմբերի 18
  • անգլերենի՝ սեպտեմբերի 23
  • մաթեմատիկայի՝ սեպտեմբերի 30
  • շախմատի՝  սեպտեմբերի 25

Մանկավարժության բաց դպրոց. առցանց և ֆիզիկական միջավայրում պարապմունքներ 

Սեպտեմբերի 17, 24, 28` Պարուսուցման պարապմունքներ Լաերտ Գրիգորյանի հետ

Սեպտեմբերի 28, 29` Մարզական պարապմունք Հայկուհի Հովհաննիսյանի հետ

Սեպտեմբերի 23` Հավաք-հանդիպում 5-6 տարեկանների դասվարների խմբի հետ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: