Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուսումնական նախագծի կառուցվածք

img_20200904_1023483609206095967788282.jpgՄարինա Ստուպնիցկայա  «Նախագիծը ուսուցման մեթոդ»

 1. Անվանումը (վերնագիրը)`
 2. Նախատեսված է (նշել տարիքային խումբը, դասարանը)՝ 
 3. Մասնակիցներ՝
 4. Իրականացման տևողությունը ՝
 5. Նպատակը ՝
 6. Խնդիրները `
 7. Մասնակիցների նախնական կարողություններ ու հմտություններ՝ (եթե կա)
 8. Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է (ակնկալիքներ, արդյունքներ)`
 9. Միջավայրը (նշել իրականացման վայրերը)`
 10. Անհրաժեշտ գործիքները՝
 11. Կիրառվող մեթոդները՝
 12. Նշել համագործակցային, խմբային, հետազոտական-որոնողական գործունեության տեսակները, դրանց նկարագրությունը*
 13. Ուսումնական գրականության, այլ ռեսուրսների ցանկ (տեղադրել հղումները)
 • գրական ստեղծագործությունների ցանկ (թվարկել) 
 • երաժշտական (պարային) ստեղծագործությունների ցանկ
 • խաղերի ցանկ 
 • այլ (ուսումնական ֆիլմ, մուլտֆիլմ, տեսանյութ, տեսադաս…) 

14. Նախագծի իրականացման ընթացքը (ընդհանուր նկարագրություն)՝

15. Նախագծի ընթացքում նախատեսվող ուսումնական ճամփորդություն(ներ)ը, համագործակցությունները, կրթական փոխանակումները*

16. Նախագծի հնարավոր հեռանկարային զարգացումները*

17. Նախագծի  ուսումնա-հասարակական բաղադրիչը (եթե կա)*

18. Նախագծի ամփոփում, գնահատում (լրացվում է նախագծի ավարտից հետո)

 • արդյունքներ (ստեղծված ուսումնական նյութեր…….)
 • գնահատում (ձեռք բերած կարողություններ, հմտություններ, արդյունավետություն, արձանագրված հաջողություններ, ձախողումներ………)

19. Նախագծի, նախագծծի արդյունքների հրապարակում, տարածում:

*-ով նշված կետերը պարտադիր չեն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: