Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պարուսուցման պարապմունքներ

 Պարուսուցում

Սեպտեմբեր 17, 24, հոկտեմբեր 1, 8, 15, 22, 29 
Ժամը`13։30-14։30, վայրը՝ Քոլեջ

Պատասխանատու՝ Լաերտ Գրիգորյան
 
 
Ծրագրում՝   

Ազգային պարերի ուսուցում.

Մասնակիցներ՝

5 տարեկանների դասվարներ, ուսուցչի  օգնականներ

Քրիստինա Հովհաննիսյան
Արաքս Հովհաննիսյան
Մարգարիտ Թամազյան
Անահիտ Գրիգորյան
Լիլիա Զախարյան