Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճամփորդի ընթերցողական փաթեթ. 5-6 տարեկաններ

Ճամփորդի ընթերցողական փաթեթ 5-6 տարեկանների համար

  • Հովհաննես Թումանյան «Ամպն ու սարը»
  • Հովհաննես Թումանյան «Քամին»
  • Հովհաննես Թումանյան «Լուսաբացին»
  • Ղազարոս Աղայան  «Առավոտը գյուղում»
  • Աթաբեկ Խնկոյան «Մեղու»

Շարունակել կարդալ “Ճամփորդի ընթերցողական փաթեթ. 5-6 տարեկաններ”