Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մասնաժողով. 29.06

Հունիսյան աշխատանքները պայմանականորեն կարելի է երկու մասի բաժանել՝

5-6 տարեկանների խմբում իրականացվել է «Հունիսիկ» ստուգատեսային նախագիծը:

2020-2021 ուստարին 5-6 տարեկաններիդասվարները ամփոփել են ըստ լաբորատորիայի ներկայացված տեղեկանքի: Ամփոփումները հրապարակված են:

Հունիսի 22-ի մասնագիտական խմբի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել ենք 2021-2022 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքները:

Շարունակվել են մասնագիտական հանդիպումները մենթոր Գևորգ Հակոբյանի հետ, որի ընթացքում կարևոր քննարկումներ ենք ունեցել մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հետ:

Կազմակերպվել են լողի, մարմնամարզության, հեծանվի մարզական պարապմունքներ դասվարների համար:

Մշակվել  են 5-6 տարեկանների մայրենիի ֆլեշմոբի առաջադրանքները:

Մանկավարժության կենտրոնի պատվերով հավաքվել են 2020-2021 ուստարվա ռադիո և TV նախագծերի փաթեթը:

Շարունակվել են «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի 5 տարեկանների ծրագրի մշակման աշխատանքները:

Բլեյան բաց ցանցով աշխատանք Դդմաշենի ու Լճաշենի մանկապարտեզներում:

Բլեյան բաց ցանցով մենթորական աշխատանք Սևանի հանրային դպրոցում աշխատանքի հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ:

Ներկայացնում եմ նաև՝

Ուսումնական, մեթոդական, հետազոտական աշխատանքներ հուլիս-օգոստոսին․

 • Ուսումնական ծրագրերի լրամշակում
 • Ուսումնական նախագծերի, փաթեթների ամբողջացում

Դասվարների մարզական պարապմունքներ

Հունիսի 18-ին և  25-ին մարզական պարապմունքներ են կազմակերպվել դասվարների համար:

Ամփոփումները մասնագետների բլոգներում՝

Ռադիո և TV ուսումնական նախագծերը 2020-2021 ուստարում

Ռադիո և TV ուսումնական նախագծերը հանդիսանում են մայրենի խոսքի զարգացման բաղկացուցիչներ:

Ռադիո Նախագծեր

TV նախագծեր

Թամարա Մարիմյան «Ռոդարիկներ TV»

2021-2022 ուստարվա ծրագրեր

2021-2022 ուստարվա ծրագրեր

 • Դասարանական օրացույց
 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական փաթեթներ, ռեսուրսներ

Օժանդակ նյութեր՝

Այլ՝

Մանկավարժական աշխատողի գրադարան. ծրագրաստեղծ մշակումներ

Ծրագրերին ներկայացվող պահանջներ

Նախաադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչ

«Իմացումի հրճվանքի» 5-6 տարեկանների ղեկավարների լաբորատորիայի գործունեության ամփոփում

2020-2021 ուստարվա «Իմացումի հրճվանք» 5-6 տարեկանների ղեկավարների լաբորատորիան ամփոփում է տարին ըստ մանկավարժության լաբորատորիայի ուղղությունների՝

Լաբորատորիայի ստեղծած փաստացի արժեք՝ մշակումներ, ծրագրեր

Այլ՝

Հանդիպումներ, հավաքներ

Ամենամսյա հանդիպումներ (1-2 հանդիպում)

Մասնագիտական անընդհատ աջակցություն

Մենթորական հանդիպումներ Գևորգ Հակոբյանի հետԱռաջարկում ենք 2021-2022 տարում հանդիպումները շարունակվեն:

«Ամսիկներ» ստուգատեսյին նախագծերի շրջանակում ամենշաբաթյա աշխատանքներ նախագծերի մշակման շրջանակում:

Այլ կարևոր ձեռքբերումներ

2020-2021 ուստարին 5-6 տարեկանների դասվարների ամփոփումները 

Ամսական հաշվետվություններ

Հաջորդ ուսումնական տարվա անելիքներ, ծրագրեր

5 տարեկանների քառամյա ծրագրի մշակում (ուսումնական առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տարի)

«Հունիսիկ» # 4. «Ի՞նչ կլիներ, եթե…» ընթերցանության, ստեղծագործական երևակայության ստուգատես

Ամենամսյա «Ամսիկներ» ստուգատեսի կազմակերպման նպատակը «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների  գործունեության արդյունքների ներկայացումն է:

Ամսիկները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր ամսվա հինգշաբթի օրերին: Յուրաքանչյուր հինգշաբթի 5-6 տարեկանների ուսուցման մեկամյա խմբերը ներկայանում են որևէ գործունեության ոլորտի ամփոփում-ստուգատեսով:

«Ամսիկներ» ստուգատես

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունիսիկ» ստուգատես

Մասնակիցներ՝ Արևելյան, Արևմտյան, Հյուսիսային, Հարավային դպրոցների, Քոլեջի 5-6 տարեկաններ

Սկիզբը՝ 11:00

Վայրը՝ Արևելյան, Արևմտյան, Հյուսիսային, Հարավային դպրոց-պարտեզներ, Քոլեջ

Հունիսի 24«Ի՞նչ կլիներ, եթե…» ընթերցանության, ստեղծագործական երևակայության ստուգատես, պատասխանատու՝ Մելինե Սիմոնյան

Մարի Միքայելյան

Մարգարիտ Թամազյան

Լիլիա Զախարյան

Անահիտ Գրիգորյան

Արաքս Հովհաննիսյան

Մենթորական աշխատանք

Մենթորական աշխատանք Սևանի հանրային դպրոցում աշխատելու հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ:

Աշխատանքը 14.06-18.06

 • 14.06` Հանդիպում ֆիզիկական միջավայրում
 • 14.06-18.06` Հեռավար աշխատանք

Առաջադրանք # 1՝ Մասնակիցները ընթերցում են Ջոն Հոլթի «Մանկական հաջողությունների երաշխիքը» հոդվածի առաջին մասը, Մարիա Մոնտեսորի «Տասնինը պատվիրան ծնողներին» հոդվածը: Բլոգներում հրապարակում են այդ հոդվածների վերլուծությունները:

Ջոն Հոլթի «Մանկական հաջողությունների երաշխիքը» հոդվածի վերլուծությունները՝

Մարիա Մոնտեսորի «Տասնինը պատվիրան ծնողներին» հոդվածի վերլուծությունները՝

Ճամբարային աշխատակարգերի դիտարկում: Քննարկումը առցանց հարթակում:

Օժանդակ նյութեր՝

Դասվարի ընթերցարան

Աշխատանքը հունիսի 21-25-ը

Առաջադրանք # 1` Մասնակիցները ընթերցում են Ջոն Հոլթի «Մանկական հաջողությունների երաշխիքը» հոդվածի երկրորդ մասը, Բլոգներում հրապարակում են այդ հոդվածների վերլուծությունները:

Առաջադրանք # `2 «Ամառային ուրախ ճամբար» նախագծերի կազմում, հրապարակում բլոգներում:

հունիսի 23` 19:00-19:30, հանդիպում M Teams առցանց հարթակում, մուտքը՝ հղումով

Օժանդակ նյութեր՝

«Իմացումի հրճվանք» 5-6 տարեկանների լաբորատորիայի աշխատանքային բնութագիր

«Իմացումի հրճվանք» 5-6 տարեկանների լաբորատորիայի աշխատանքային բնութագիր

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրի 5-6 տարեկանների դասարանների ղեկավարների լաբորատորիան համակարգում է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 5-6 տարեկանների դասարաններում հեղինակային կրթական ծրագրի մշակման, իրականացման, տարածման աշխատանքները։

Լաբորատորիայի անդամներն են՝

 •  կրտսեր դպրոցների 5-6 տարեկանների դասարանների ղեկավարները:

Լաբորատորիայի գործառույթներն են․

 • «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային կրթական ծրագրի մշակումը
 • «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային կրթական ծրագրով որոշված կրթահամալիրային նախագծերի, ուսումնական փաթեթների մշակումը
 • դասվարների մասնագիտական զարգացման պարապմունքների մշակումը և կազմակերպումը.
 • կրթահամալիրում իրականացվող «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային ծրագրով հանրապետության դասվարների վերապատրաստման մշակումը և կազմակերպումը, գործընկերային կապերի պահպանումը.
 • «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրով աշխատող 5-6 տարեկանների  դասարանում դասավանդող դասվարի բլոգի ուսումնասիրությունը.

Լաբորատորիայի ղեկավարը՝

 •  համակարգում է լաբորատորիայի ընթացիկ աշխատանքը,
 • վարում է լաբորատորիայի բլոգը,
 • մասնակցում է կրթահամալիրի մասնաժողովի նիստերին,
 • ամեն ամիս կրթահամալիրի մասնաժողովին ներկայացնում է տեղեկանք լաբորատորիայի գործունեության մասին,
 • համակարգում է Ամսիկներ ստուգատեսը
 • կազմակերպում է մասնագիտական զարգացման պարապմունքներ, մասնագետի հետ քննարկում պարապմունքների բովանդակությունը
 • ուսումնասիրում է դասվարների բլոգները,
 • կազմում տեղեկանքներ առանձին դասվարների աշխատանքի վերաբերյալ,
 • համակարգում է «Իմացումի հրճվանք» հեղինակային կրթական ծրագրով որոշված կրթահամալիրային նախագծերի իրականացումը։

Մանկավարժական բաց ճամբար

fb_img_16216345376177120222130485815974.jpgհունիսի 2213:45-14:45

Վայրը՝ Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Թեման՝ 2021-2022 ուստարի. նախապատրաստում

 • Դասարանական օրացույց
 • Ուսումնական նախագծեր
 • Ուսումնական փաթեթներ, ռեսուրսներ

Օժանդակ նյութեր՝

Այլ՝

Մասնակիցները՝ 5-6 տարեկանների, առաջին դասարանի դասվարներ

 1. Արմինե Մնացականյան
 2. Հասմիկ Ղազարյան
 3. Լիլիթ Սահակյան
 4. Տաթև Սահակյան
 5. Լուսինե Բարխուդարյան
 6. Սրբուհի Ներսիսյան
 7. Թամարա Մարիմյան
 8. Անահիտ Մելքոնյան
 9. Լենա Վարդանյան
 10. Աշխեն Թադևոսյան
 11. Ծաղիկ Գասպարյան
 12. Մարի Միքայելյան
 13. Արաքս Հովհաննիսյան
 14. Մելինե Սիմոնյան
 15. Մարգարիտ Թամազյան
 16. Լիլիա Զախարյան
 17. Անահիտ Գրիգորյան

Լուսաբանումը՝ Լուսինե Բարխուդարյանի բլոգում:

2020-2021 ուստարին ամփոփում են դասվարները

fb_img_16216345496197811373984709733970.jpg2020-2021 ուստարին ամփոփում են դասավանդողները ըստ ներկայացված տեղեկանքի:

 1. Հասմիկ Ղազարյան
 2. Լենա Վարդանյան
 3. Լիլիթ Սահակյան
 4. Անահիտ Մելքոնյան
 5. Տաթև Սահակյան
 6. Աշխեն Թադևոսյան
 7. Լուսինե Բարխուդարյան
 8. Թամարա Մարիմյան
 9. Ծաղիկ Գասպարյան
 10. Արմինե Մնացականյան

5-6 տարեկանների դասվարներ

 1. Մելինե Սիմոնյան
 2. Լիլիա Զախարյան
 3. Անահիտ Գրիգորյան
 4. Արաքս Հովհաննիսյան