Design a site like this with WordPress.com
Get started

2020-2021 ուստարին ամփոփում են դասվարները

fb_img_16216345496197811373984709733970.jpg2020-2021 ուստարին ամփոփում են դասավանդողները ըստ ներկայացված տեղեկանքի:

 1. Հասմիկ Ղազարյան
 2. Լենա Վարդանյան
 3. Լիլիթ Սահակյան
 4. Անահիտ Մելքոնյան
 5. Տաթև Սահակյան
 6. Աշխեն Թադևոսյան
 7. Լուսինե Բարխուդարյան
 8. Թամարա Մարիմյան
 9. Ծաղիկ Գասպարյան
 10. Արմինե Մնացականյան

5-6 տարեկանների դասվարներ

 1. Մելինե Սիմոնյան
 2. Լիլիա Զախարյան
 3. Անահիտ Գրիգորյան
 4. Արաքս Հովհաննիսյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: