Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ռադիո և TV ուսումնական նախագծերը 2020-2021 ուստարում

Ռադիո և TV ուսումնական նախագծերը հանդիսանում են մայրենի խոսքի զարգացման բաղկացուցիչներ:

Ռադիո Նախագծեր

TV նախագծեր

Թամարա Մարիմյան «Ռոդարիկներ TV»

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: